Rozwody kościelne
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA


Kancelaria oferuje również osobom fizycznym pomoc w przeprowadzeniu tzw. rozwodu kościelnego.

Przy czym pojęcie „rozwód kościelny” jest pojęciem błędnym. Prawo kanoniczne nie przewiduje bowiem rozwodu, małżeństwo jest przecież sakramentem nierozerwalnym. Możliwe jest natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, jeśli zaistniały ku temu określone przez prawo kanoniczne podstawy nieważności.

Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie ustalenia podstaw nieważności i sporządzenia skargi (prośby) o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Sądu Kościelnego. Asystencja prawna obejmuje również redakcję pism w toku procesu.