Kancelaria

Agnieszka Kowalska-Stasiak

Adwokat, w roku 1995 ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. W latach 1996-2000 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2001 roku czynnie wykonuje zawód adwokata, początkowo w ramach spółki, a od 2005 roku w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej, kierując stworzonym przez siebie zespołem. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Poza sprawami klientów indywidualnych prowadzi również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy.

Od 2017 roku jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i mediatorem stałym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Od 2011 roku jest sędzią jeździeckim w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

Współpraca z podmiotem gospodarczym może rozpocząć się już od etapu rejestracji – spółki, stowarzyszenia, fundacji, niepublicznego podmiotu medycznego lub innego podmiotu, mającego osobowość prawną lub nieposiadającego takiej osobowości.

Dla osób fizycznych nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnych aspektach życia, m.in. w sprawach
o odszkodowanie, spadek,
 sprawach karnych,  sprawach
o kredyty frankowe oraz innych.

Szczególną specjalizacją adwokat Agnieszki Kowalskiej-Stasiak jest prawo jeździeckie. Jako sędzia jeździecki i czynny jeździec posiada doświadczenie niezbędne do zrozumienia problemów świata jeździeckiego i ich sprawnego rozwiązania.

Współpracujemy

Katarzyna Różańska

Adwokat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. Odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku pomyślnie zdała egzamin adwokacki. W kręgu jej zainteresowań leży tematyka prawa karnego.

Kancelaria Notarialna, notariusz Anna Goździalska

ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź.

maarit

Biuro Rachunkowe „Maarit.pl” , Małgorzata Płachcińska

Z naszą Kancelarią “Maarit.pl” współpracuje w zakresie obsługi księgowej i kadrowo płacowej podmiotów gospodarczych.