Agnieszka Kowalska-Stasiak

Kancelaria adwokacka

prawo cywilne

postępowania mediacyjne

prawo gospodarcze i handlowe

prawo rodzinne

odszkodowania

prawo karne

Dalej

Nasze biuro


Nasze usługi


Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Szczególną specjalizacją adwokat Agnieszki Kowalskiej-Stasiak jest prawo jeździeckie. Jako sędzia jeździecki i czynny jeździec posiada doświadczenie niezbędne do zrozumienia problemów świata jeździeckiego i ich sprawnego rozwiązania.
Współpraca z podmiotem gospodarczym może rozpocząć się już od etapu rejestracji – spółki,
stowarzyszenia, fundacji, niepublicznego podmiotu medycznego lub innego podmiotu, mającego osobowość prawną lub nieposiadającego takiej osobowości. W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi, w zależności od potrzeb Klienta, oferujemy:

 • bieżące doradztwo,
 • reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami administracyjnymi i organami podatkowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych, umów, dokumentów i pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach.

Prowadzimy też sprawy związane z likwidacją lub postępowaniem upadłościowym.

Dla osób fizycznych nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnych aspektach życia,
w szczególności:

 • w zakresie uzyskania odszkodowania po wypadku komunikacyjnym lub innym,
 • w sprawach rodzinnych np. o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, jak również po rozwodzie np. w sprawach o podział majątku dorobkowego,
 • w zakresie spraw spadkowych, po śmierci osoby najbliższej,
 • w sprawach kolizji i wypadków drogowych,
 • w zakresie innych zaistniałych sporów dotyczących np. nieruchomości, braku zapłaty lub domagania się nienależnej
  zapłaty,

a także w zakresie reprezentacji w sprawach karnych, które bardzo często pojawiają się przy okazji sporów cywilnych.

Dewizą Kancelarii jest indywidulane podejście do każdego Klienta.

Postępowania Mediacyjne


Kancelaria świadczy również usługi w zakresie postępowania mediacyjnego.
Adwokat Agnieszka Kowalska-Stasiak jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i stałym mediatorem Sądu Okręgowego w Łodzi.

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów dla postępowania sądowego. W postępowaniu mediacyjnym możesz zakończyć spór poprzez zawarcie ugody przed mediatorem, którą następnie sąd jedynie zatwierdza. Oznacza to, że nie musisz iść ze sprawą do sądu, możesz iść do mediatora.
Postępowanie mediacyjne jest od postępowania sądowego szybsze, tańsze, bardziej odformalizowane, oraz niejawne. Efekt zaś jest ten sam – uzyskujesz tytuł wykonawczy, tak jak w sądzie. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą sąd zatwierdził poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest bowiem tytułem wykonawczym.

Koszty postępowania mediacyjnego – 1% wartości sprawy; sądowego – 5% wartości sprawy.
Czas trwania postępowania mediacyjnego – do 3 miesięcy; sądowego – nieograniczony.

Kancelaria


agnieszka_kowalska_stasiak

Agnieszka Kowalska-Stasiak

Adwokat, w roku 1995 ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. W latach 1996-2000 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2001 roku czynnie wykonuje zawód adwokata, początkowo w ramach spółki, a od 2005 roku w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej, kierując stworzonym przez siebie zespołem. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Poza sprawami klientów indywidualnych prowadzi również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy.

Od 2017 roku jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i mediatorem stałym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Od 2011 roku jest sędzią jeździeckim w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

 

Współpracujemy

Katarzyna Dyrdowska

Adwokat, w 1995 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek Prawo. W latach 1996-1999 odbywała aplikację prokuratorską będąc zatrudnioną w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. W latach 1999-2012 pełniła funkcję asesora i prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, i „Ekonomia i prawo gospodarcze” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku wykonuje zawód adwokata.

Katarzyna Różańska

Adwokat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. Odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku pomyślnie zdała egzamin adwokacki. W kręgu jej zainteresowań leży tematyka prawa karnego.

Kancelaria Notarialna, notariusz Anna Goździalska

ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź.

Biuro Rachunkowe „Maarit.pl”, Małgorzata Płachcińska

Z naszą Kancelarią “Maarit.pl” współpracuje w zakresie obsługi księgowej i kadrowo płacowej podmiotów gospodarczych.

Informacje RODO


Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak, ul. Gdańska 74 lok. 10, 90-613 Łódź, zwana dalej Administratorem, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod w/w adresem.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem, udzielania porad prawnych, prowadzenie spraw, dochodzenia roszczeń ewentualnie prowadzenia negocjacji w zakresie przez Panią/Pana zleconym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani osobom trzecim za granicę, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości lub osób, z którymi kontakt jest niezbędny w celu rzetelnego prowadzenia sprawy, dochodzenia roszczeń czy prowadzenia negocjacji, księgowym oraz osobom współpracującym z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielone przez Panią/Pana zlecenie lub pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rzetelnego udzielenia porad prawnych, prowadzenie spraw, dochodzenia roszczeń ewentualnie prowadzenia negocjacji w zleconym zakresie oraz w zakresie kontaktu z Panią/Panem.
 • Służy Pani/Panu prawo do:
   – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
   – złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   – przeniesienia danych,
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy, udzielenia porady, dochodzenia roszczeń lub prowadzenia negocjacji (wykonania zlecenia) oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów w tym zakresie.