Agnieszka Kowalska-Stasiak

Kancelaria adwokacka

prawo cywilne

rozwody kościelne

prawo gospodarcze i handlowe

prawo rodzinne

odszkodowania

prawo karne

Dalej

Nasze usługi


Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Współpraca z podmiotem gospodarczym może rozpocząć się już od etapu rejestracji – spółki,
stowarzyszenia, fundacji, niepublicznego podmiotu medycznego lub innego podmiotu, mającego osobowość prawną lub nieposiadającego
takiej osobowości. W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi, w zależności od potrzeb Klienta, oferujemy:

 • bieżące doradztwo,
 • reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami administracyjnymi i organami podatkowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych, umów, dokumentów i pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach.

Prowadzimy też sprawy związane z likwidacją lub postępowaniem upadłościowym.

Dla osób fizycznych nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnych aspektach życia,
w szczególności:

 • w zakresie uzyskania odszkodowania po wypadku komunikacyjnym lub innym,
 • w sprawach rodzinnych np. o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, jak również po rozwodzie np. w sprawach o podział
  majątku dorobkowego,
 • w sprawach tzw. rozwodów kościelnych (patrz zakładka),
 • w zakresie spraw spadkowych, po śmierci osoby najbliższej,
 • w sprawach kolizji i wypadków drogowych,
 • w zakresie innych zaistniałych sporów dotyczących np. nieruchomości, braku zapłaty lub domagania się nienależnej
  zapłaty,

a także w zakresie reprezentacji w sprawach karnych, które bardzo często pojawiają się przy okazji sporów cywilnych.

Dewizą Kancelarii jest indywidulane podejście do każdego Klienta.

Rozwody kościelne
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA


Kancelaria oferuje również osobom fizycznym pomoc w przeprowadzeniu tzw. rozwodu kościelnego.

Przy czym pojęcie „rozwód kościelny” jest pojęciem błędnym. Prawo kanoniczne nie przewiduje bowiem rozwodu, małżeństwo jest przecież sakramentem nierozerwalnym. Możliwe jest natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, jeśli zaistniały ku temu określone przez prawo kanoniczne podstawy nieważności.

Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie ustalenia podstaw nieważności i sporządzenia skargi (prośby) o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Sądu Kościelnego. Asystencja prawna obejmuje również redakcję pism w toku procesu.

Kancelaria


agnieszka_kowalska_stasiak

Agnieszka Kowalska-Stasiak

Adwokat, w roku 1995 ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. W latach 1996-2000 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2001 roku czynnie wykonuje zawód adwokata, początkowo w ramach spółki, a od 2005 roku w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej, kierując stworzonym przez siebie zespołem. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Poza sprawami klientów indywidualnych prowadzi również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy.

Od 2017 roku jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i mediatorem stałym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Od 2011 roku jest sędzią jeździeckim w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

 

Współpracujemy

Katarzyna Dyrdowska

Adwokat, w 1995 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek Prawo. W latach 1996-1999 odbywała aplikację prokuratorską będąc zatrudnioną w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. W latach 1999-2012 pełniła funkcję asesora i prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, i „Ekonomia i prawo gospodarcze” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku wykonuje zawód adwokata.

Katarzyna Różańska

Adwokat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek – prawo. Odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku pomyślnie zdała egzamin adwokacki. W kręgu jej zainteresowań leży tematyka prawa karnego.

mat

Mateusz Piątkowski

Aplikant egazminowany, w 2012 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek prawo. Jego praca magisterska „Reżim prawny wojny powietrznej” zdobyła pierwszą nagrodę w wydziałowym konkursie im. Jana Kodrębskiego (XIV edycja). Od stycznia 2013 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku pomyślnie zdał egzamin adwokacki. Jest również doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Kancelaria Notarialna, notariusz Anna Goździalska

ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź.

Biuro Rachunkowe „Maarit.pl”, Małgorzata Płachcińska

Z naszą Kancelarią “Maarit.pl” współpracuje w zakresie obsługi księgowej i kadrowo płacowej podmiotów gospodarczych.

Rozwody kościelne


STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA


Kancelaria oferuje również osobom fizycznym pomoc w przeprowadzeniu tzw. rozwodu kościelnego.

Przy czym pojęcie „rozwód kościelny” jest pojęciem błędnym. Prawo kanoniczne nie przewiduje bowiem rozwodu, małżeństwo jest przecież sakramentem nierozerwalnym. Możliwe jest natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, jeśli zaistniały ku temu określone przez prawo kanoniczne podstawy nieważności.

Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie ustalenia podstaw nieważności i sporządzenia skargi (prośby) o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Sądu Kościelnego. Asystencja prawna obejmuje również redakcję pism w toku procesu.

Nasze biura