Informacje RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak, ul. Gdańska 74 lok. 10, 90-613 Łódź, zwana dalej Administratorem, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod w/w adresem.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem, udzielania porad prawnych, prowadzenie spraw, dochodzenia roszczeń ewentualnie prowadzenia negocjacji w zakresie przez Panią/Pana zleconym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani osobom trzecim za granicę, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości lub osób, z którymi kontakt jest niezbędny w celu rzetelnego prowadzenia sprawy, dochodzenia roszczeń czy prowadzenia negocjacji, księgowym oraz osobom współpracującym z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielone przez Panią/Pana zlecenie lub pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rzetelnego udzielenia porad prawnych, prowadzenie spraw, dochodzenia roszczeń ewentualnie prowadzenia negocjacji w zleconym zakresie oraz w zakresie kontaktu z Panią/Panem.
 • Służy Pani/Panu prawo do:
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
  – złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – przeniesienia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy, udzielenia porady, dochodzenia roszczeń lub prowadzenia negocjacji (wykonania zlecenia) oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów w tym zakresie.