Osoby fizyczne

Sprawy rodzinne

 • Separacje i rozwody
 • Alimenty dla dzieci, alimenty dla byłych małżonków, alimenty od dziadków lub alimenty dla rodziców
  od dzieci
 • Wyznaczenie opieki rodzicielskiej
 • Kontakty z dziećmi
 • Miejsce zamieszkania dziecka
 • Podział majątku

Sprawy Spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Zachowek
 • Stwierdzenie nieważności testamentu
 • Podział majątku spadkowego

Sprawy cywilne

 • Odszkodowania za wypadki komunikacyjne przy doznanym uszczerbku na zdrowiu
 • Odszkodowania medyczne, błędy w sztuce medycznej
 • Odszkodowania cywilne
 • Spory dotyczące braku zapłaty lub domagania się nienależnej zapłaty
 • Nieruchomości
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Darowizny
 • Odwołanie darowizny
 • Spory o ziemię
 • Kredyty frankowe
 • Pozaodsetkowe koszty kredytów
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Służebność drogi