Nasze usługi

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Szczególną specjalizacją adwokat Agnieszki Kowalskiej-Stasiak jest prawo jeździeckie. Jako sędzia jeździecki i czynny jeździec posiada doświadczenie niezbędne do zrozumienia problemów świata jeździeckiego i ich sprawnego rozwiązania.

Współpraca z podmiotem gospodarczym może rozpocząć się już od etapu rejestracji – spółki, stowarzyszenia, fundacji, niepublicznego podmiotu medycznego lub innego podmiotu, mającego osobowość prawną lub nieposiadającego takiej osobowości. W ramach współpracy
z podmiotami gospodarczymi, w zależności od potrzeb Klienta, oferujemy:

 • bieżące doradztwo,
 • reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami administracyjnymi i organami podatkowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych, umów, dokumentów i pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach.

Prowadzimy też sprawy związane z likwidacją lub postępowaniem upadłościowym.

Dla osób fizycznych nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnych aspektach życia,
w szczególności:

 • w zakresie uzyskania odszkodowania po wypadku komunikacyjnym lub innym,
 • w sprawach rodzinnych np. o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, jak również po rozwodzie np. w sprawach o podział majątku dorobkowego,
 • w zakresie spraw spadkowych, po śmierci osoby najbliższej,
 • w sprawach kolizji i wypadków drogowych,
 • w zakresie innych zaistniałych sporów dotyczących np. nieruchomości, braku zapłaty lub domagania się nienależnej
  zapłaty,
 • a także w zakresie reprezentacji w sprawach karnych, które bardzo często pojawiają się przy okazji sporów cywilnych.

Dewizą Kancelarii jest indywidulane podejście do każdego Klienta.