Postępowania Mediacyjne

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie postępowania mediacyjnego.
Adwokat Agnieszka Kowalska-Stasiak jest mediatorem Centrum Mediacyjnego
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i stałym mediatorem
Sądu Okręgowego w Łodzi.

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów dla postępowania sądowego. W postępowaniu mediacyjnym możesz zakończyć spór poprzez zawarcie ugody przed mediatorem, którą następnie sąd jedynie zatwierdza. Oznacza to, że nie musisz iść ze sprawą do sądu, możesz iść do mediatora.
Postępowanie mediacyjne jest od postępowania sądowego szybsze, tańsze, bardziej odformalizowane, oraz niejawne. Efekt zaś jest ten sam – uzyskujesz tytuł wykonawczy, tak jak w sądzie. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą sąd zatwierdził poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest bowiem tytułem wykonawczym.
Koszty postępowania mediacyjnego – 1% wartości sprawy; sądowego – 5% wartości sprawy.
Czas trwania postępowania mediacyjnego – do 3 miesięcy; sądowego – nieograniczony.