Podmioty Gospodarcze

  • Bieżące doradztwo i obsługa prawna
  • Reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami administracyjnymi i
    organami publicznymi
  • Sporządzanie umów, regulaminów, pism, dokumentów, opinii prawnych
  • Uczestnictwo w negocjacjach
  • Windykacja
  • Rejestracja podmiotów gospodarczych
  • Likwidacja podmiotów gospodarczych
  • Postępowania upadłościowe