ALIMENTY

Kontynuując temat opieki naprzemiennej, z poprzedniego postu, warto pochylić się nad zagadnieniem obowiązku alimentacyjnego. Sprawowanie opieki wspólnej nie znosi obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec ich dziecka.

Polskie prawo mówi, iż obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem potomstwa jest niezależny od tego, z którym z rodziców przebywa. Patrząc na ten przepis pod kątem opieki naprzemiennej, która jest sprawowana po połowie, koszty utrzymania dziecka powinny być ponoszone w takim samym stosunku.

Zwykle takie rozwiązanie wybiera sąd, nie narzucając jednocześnie kwot, które rodzice są zobowiązani płacić. Takie rozwiązanie jest dosyć elastyczne, ale wymaga porozumienia się rodziców w przypadku niestandardowych wydatków, na przykład lekcje dodatkowe. Ta możliwość jest dostępne w przypadku rodziców, którzy wyrazili na nią obustronnie zgodę.

Co jeśli takiego porozumienia nie ma ?

Wtedy sąd sam orzeka o alimentach, dokładnie wskazując kwotę i osobę rodzica, który będzie ją uiszczał. Ustalając wysokość sąd ma na względzie nie tylko potrzeby dziecka ale też możliwości zarobkowe rodzica.

Aby poznać szczegóły któregoś z tych rozwiązań najlepiej skontaktować się z adwokatem, który omówi poszczególne rozwiązania zależnie od konkretnej sytuacji.