Co dalej w kredytach frankowych

Najnowsze orzeczenie w sprawie kredytów frankowych zapadło w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 12 stycznia br., w sprawie o sygn. akt C- 488/23 u. Jest ono korzystne dla Kredytowiczów i rozwiewa wątpliwości co do możliwości występowania przez banki do sądu z pozwem o waloryzację świadczenia. Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego hipotecznego, banki nie mają prawa żądać od konsumenta dodatkowej rekompensaty w postaci sądowej waloryzacji wypłaconej kwoty. Orzeczenie to i powołane w nim przepisy sprzeciwiają się wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, które dawałoby bankom takie prawo. Jest to kolejna korzystna interpretacja prawa dla posiadaczy kredytów frankowych.