Ubezpieczenie OC a NW.

Proste wyjaśnienie powyższych skrótów to ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej i ubezpieczenie od następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W praktyce oznacza to ubezpieczenie zupełnie innych sfer odpowiedzialności człowieka i oba ubezpieczenia są od siebie niezależne i nie wykluczają się nawzajem.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie za własną winę, jeśli wyrządzam szkodę innej osobie. Natomiast ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków to również ubezpieczenie własnej winy, ale w …

Ubezpieczenie OC a NW. Czytaj więcej