Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Jedną z ważniejszych kwestii, którą sąd rozpatrując sprawę o orzeczenie rozwodu lub separacji musi jednocześnie unormować, jest zakres kontaktów rodziców z dziećmi. Z racji tego, że opieka naprzemienna jest coraz częściej pojawiającym się rozwiązaniem, warto pochylić się nad jej specyfiką. Wyjaśnijmy czym jest opieka naprzemienna, jakie są jej zasady i w jaki sposób ją ustanowić w wyroku rozwodowym?

Z opieką naprzemienną mamy do czynienia, gdy oboje rodzice, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, sprawują w porównywalnych i w powtarzających się okresach opiekę nad dzieckiem na przemian. Ta opcja jest korzystna w momencie, gdy dziecko związane jest emocjonalnie równie mocno z każdym z rodziców, którzy mieszkają oddzielnie, a ich bezpośrednie porozumiewanie się jest możliwe.

Jedną z ważniejszych kwestii, którą sąd rozpatrując sprawę o orzeczenie rozwodu lub separacji musi jednocześnie unormować, jest zakres kontaktów rodziców z dziećmi. Z racji tego, że opieka naprzemienna jest coraz częściej pojawiającym się rozwiązaniem, warto pochylić się nad jej specyfiką. Wyjaśnijmy czym jest opieka naprzemienna, jakie są jej zasady i w jaki sposób ją ustanowić…

Szanse na opiekę naprzemienną istnieją tylko gdy zachodzi łączne i jednoczesne zaistnienie wszystkich tych elementów, które umożliwiają sądowi ustanowienie opieki naprzemiennej:

  • oboje rodzice muszą mieć pełnię władz rodzicielskich
  • przemawia za tym dobro dziecka
  • współdziałanie rodziców oraz pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej tzw. rodzicielski plan wychowawczy.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji gdy  rodzice nie dojdą do takiego porozumienia, wtedy to sąd, rozstrzygnie samodzielnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Tym samym zachęca się rodziców, mając na uwadze dobro dziecka oraz własne możliwości, do sporządzenia takiego porozumienia samodzielnie. W tym celu można skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.