ZMIANA ALIMENTÓW

Kontynuując temat opieki naprzemiennej i aspektów finansowych z poprzedniego postu, skupmy się na sytuacji, gdy chcielibyśmy zmiany wysokości świadczeń pieniężnych na dziecko. Zgodnie z art. 138 KRiO, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Sąd bowiem nie ustanawia alimentów na dziecko raz na zawsze, bez możliwości ich zmiany. Zarówno jedna jak i druga strona mogą wnioskować o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Omówmy kwestie prawne takiego rozwiązania.

Sytuacja, która uprawnia do żądania podwyższenia alimentów na dziecko, musi być poprzedzona wydaniem wyroku lub ugody zasądzających alimenty. Gdy rodzice nie sformalizowali uzgodnionej między sobą kwoty, to nie ma możliwości na złożenie pozwu o podwyższenie alimentów. Najpierw koniecznie jest ich zasądzenie.

Pozew o podwyższenie alimentów jest więc opcją dla osób, które sądownie uregulowały kwestię obowiązku alimentacyjnego, czyli ustaliły kwotę w sprawie o alimenty, sprawie rozwodowej albo w ramach ugody zawartej przed sądem albo przed mediatorem. Rodzice, którzy tego nie zrobili, muszą w pierwszej kolejności wystąpić do sądu o alimenty na dziecko.

Gdy mamy już sądownie przyznane alimenty, ubieganie się o ich podwyższenie może nastąpić gdy od poprzedniego wyroku lub ugody zmieniły się:

  • możliwości zarobkowe bądź majątkowe zobowiązanego do alimentacji rodzica;
  • usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Warte uwagi jest to, że mówimy o sytuacji, w której pozew będzie dotyczył nie tylko podwyższenia alimentów ale także ich zmniejszenia. Na przykład w sytuacji polepszenia się stanu zdrowia dziecka, które już nie wymaga tak dużych nakładów finansowych na leczenie, możliwe jest wystąpienie o obniżenie alimentów.

Jak widzimy rozwiązania prawne dają w tym temacie wiele możliwości, aby jak najlepiej rozwiązać to zagadnienie przed sądem można skontaktować się z prawnikiem zajmującym się sprawami rodzinnymi, aby lepiej zrozumieć możliwości takiego rozwiązania.