Postępowanie cywilne po nowemu – krócej czy dłużej?


W dniu 7 listopada 2019 roku wchodzi w życie wielka reforma kodeksu postępowania cywilnego.

Oczywiście jej celem jest skrócenie czasu trwania procesów sądowych i rozładowanie paraliżu sądów poprzez sprawne i szybkie orzekanie. Jednak jak wiadomo od dawna, teoria i praktyka nie zawsze idą w parze.

Teoria jest więc taka, że wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego nową zupełnie instytucję, a mianowicie posiedzenie przygotowawcze.