Ubezpieczenie OC a NW.

Proste wyjaśnienie powyższych skrótów to ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej i ubezpieczenie od następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W praktyce oznacza to ubezpieczenie zupełnie innych sfer odpowiedzialności człowieka i oba ubezpieczenia są od siebie niezależne i nie wykluczają się nawzajem.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie za własną winę, jeśli wyrządzam szkodę innej osobie. Natomiast ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków to również ubezpieczenie własnej winy, ale w sytuacji, gdy wyrządzam szkodę samemu sobie. Lub może mniej dobitnie, jest to ubezpieczenie naszej nieuważności, lekkomyślności czy niezdarności.
Powszechnie w szkołach zmusza się rodziców do zawierania ubezpieczenia dzieci od NW. Zdarzyło mi się usłyszeć, że jeśli dziecko nie ma opłaconego ubezpieczenia NW, to nie pojedzie na wycieczkę. Jest to ogromne nadużycie.
Ubezpieczenie NW jest bowiem całkowicie dobrowolne i nie można do niego przymusić. Również ubezpieczenie OC jest dobrowolne, poza wyjątkami gdy jest obowiązkowe, jak np. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników czy niektórych grup zawodowych.
Na czym polega różnica między obu ubezpieczeniami. Używając prostego przykładu można wyjaśnić to tak – jeżeli dziecko na wycieczce przewróci się i złamie rękę, to z własnego ubezpieczenia NW może dochodzić odszkodowania za złamanie. Jeżeli dodatkowo wykażemy, że winę za upadek ponosi nauczyciel, który, mówiąc w dużym uproszczeniu, nie dopilnował dziecka, można dochodzić również odszkodowania z ubezpieczenia nauczyciela OC, jeśli doszło do trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji wypłata odszkodowania z NW nie wyklucza wypłaty odszkodowania z OC.

Zostaw komentarz