Wariograf

Gdy zapytać „Co to jest wariograf?”, większość chórem odpowiada „wykrywacz kłamstw!”. Faktycznie jest to urządzenie techniczne, które bada reakcje fizjologiczne człowieka przy jego wypowiedziach udzielanych najczęściej na zadawane pytania.
Dość powszechna jest społeczna ekscytacja tym urządzeniem. Osoby, które w jakiś sposób są uznawane za niewiarygodne często mówią „Pani Mecenas ja się poddam badaniu wykrywaczem kłamstw!” Tylko trzeba pamiętać, jaką moc dowodową ma takie badanie i kiedy można je wykorzystać. Niestety drugorzędną.
Wariograf bywa nazywany dowodem pomocniczym, pośrednim albo uzupełniającym. Jest to bowiem dowód eliminacyjny. Zgodnie z art. 192 a §2 k.p.k. w wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby. Rzeczony paragraf pierwszy odnosi się zaś do wykorzystania tego dowodu, który może być stosowany tylko w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów.
Nie jest więc zbyt szeroka użyteczność tego dowodu. Nie jest on na pewno dowodem na to, czy ktoś kłamie czy nie. Może jedynie posłużyć do oceny dowodu w postaci zeznań czy wyjaśnień danej osoby.
Nie fascynowałabym się więc tym dowodem tak bardzo.

Zostaw komentarz